top of page

Profili za tekstil

  • Uredimo si kuhinjo    

  • Uredimo si poslovne prostore    

  • Uredimo si prostor za opravljanje živilsko predelovalne dejavnosti

Tovrstni profili so namenjeni polaganju tekstilnih oblog kot so tapisoni. Zaščitijo talno oblogo pred obrabo na obremenjenih delih, predvsem na stopnicah in nivojskih prehodih, preprečujejo cefranje in omogočajo zaključevanje ob steni.

bottom of page